Współpraca

Jeśli jesteś zainteresowany jednorazową lub stałą współpracą, propozycję kieruj na email : weronikas.blog@gmail.com
If you would like to cooperate with me, send me your request on email:
weronikas.blog@gmail.com

Akcje, współprace /Actions,Cooperation
Recenzja książki/Book review - klik
Akcja "cztery pory roku"/Action "Four seasons" - kilk

Współpracuję z / Współpracowałam z :
I'm working with / I was working with: